Projects

Printing

VEDAS TECHNOLOGIST

"ระยิบระยับและฉูดฉาดราวกับนกยูงหนุ่มรำแพนหาง" นั่นคือประโยคที่ผู้ก่อตั้งให้คำจำกัดความแก่องค์กร ที่หนึ่งในธุรกิจหลักคือ ทำสื่อดิจิตอล แสง สี เสียง และวางแผนการสื่อสาร การตลาด

"นกยูง"ขององค์กรจึงออกแบบให้มีลักษณะคล้ายทิศทางของแสงไฟบนเวทีที่ประจบรวมกัน สะกดให้ทุกคนต้องจับจ้องเป็นจุดเด่นจุดเดียว

ผู้ก่อตั้งเกิดปีระการู้สึกว่านกฟินิกซ์ กับ vedas คล้ายๆกัน คือรู้จักพัฒนาตนเองให้รอบรู้ และเป็นอมตะ ... แต่ส่วนตัวคือชอบนกยูง #จบนะ

Corporate identity for VEDAS TECHNOLOGIST
©2018 the hidden yard co., ltd
support by Parimroj Pinyo

#identity #logo #logodesign #branding #advisor #thehiddenyardstudio #graphicdesign #businesscards #ci