Projects

Printing

SHINKANZEN

Interior graphics on Ceiling & Wall for Shinkanzen Sushi สาขา Siam (ถ.อังรีดูนังต์) รู้หรือไม่ว่ายังมีจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของญี่ปุ่น จังหวัด 'โอกินาว่า' หมู่เกาะเขตร้อนที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายๆทะเลบ้านเราเลย และเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยรวมอย่างสิ้นเชิง มีวัฒนธรรมและบรรยากาศคล้ายฮาวายมากๆ หนำซ้ำที่นี่คือต้นกำเนิด "เสื้อฮาวาย" เนื่องจากเป็นเขตร้อน การนุ่งห่มจำต้องเป็นผ้าที่เบาสบาย แห้งง่าย และมีลวดลายที่สื่อถึงความเป็นเมืองร้อนที่มีสีสันสดใส อุดมไปด้วยธรรมชาติ และนี่คือ ... แรงบันดาลใจให้กับ Shinkanzen Sushi สาขานี้

©2018 the hidden yard co., ltd